Obecnie rynki na całym świecie stoją otworem. Oznacza to, że można handlować każdą walutą z każdym krajem, pod warunkiem, że przestrzega się prawa podatkowego i handlowego tego kraju. Jeżeli przedsiębiorca zamierza dokonać wpłaty bądź wypłaty na zagraniczne konto, wymienić walutę, przesłać fundusze do jednostki partnerskiej czy też zwyczajnie uregulować rachunek, ma teraz niebywałą możliwość. Internet oferuje szansę na bycie lokalnym sprzedawcą i globalnym biznesmenem w jednym.

Najczęściej korzysta się z systemu wpłaty Forex, którzy jest największym rynkiem walutowym na świecie. Z jego usług korzystają rządy, międzynarodowe korporacje, banki centralne oraz instytucje finansowe, które przeprowadzają transakcje w roli pośredników. Dzięki temu system ten nie obejmuje swoim działaniem małych, jednostkowych transakcji, lecz wykonuje operacje większych klientów.

Należy też pamiętać, że poprzez oferowanie partnerom biznesowym możliwości zapłaty w ich walucie, zyskujemy szansę na przychylniejsze podejście do naszej propozycji. Druga strona ma przez to świadomość, ile inwestuje w taką transakcję bądź ile można na niej zyskać.