Czym są kody PKD?

Prowadzenie jednoosobowej formy jest bardzo trudne jeśli nie jesteśmy biegli w formalnych sprawach. Lecz nawet, gdy mamy firmę wieloosobową czy nawet gdy mamy kilka firm, i mnóstwo kompetentnych, m znakomitych pracowników do pomocy przy kwestiach formalnych – kwestie te często spędzają nam sen z powiek i nastarczają stresów. to jeden z głównych przyczyn tego, że mimo ambicji – często zarzucamy myśl o założeniu firmy i wybieramy pracę, w której to nie my będziemy szefami, a gdzie będziemy mieli nad sobą szefa. A nawet szefów. Przepisy, zasady, ustawy, paragrafy, cały ogrom kodów i liczb – to coś, co nas przeraża i czemu nie zawsze jesteśmy sprostać.

Lista kodów

O jakich na przykład kodach mówimy? Przede wszystkim o tych, na które składa się spis pkd. To bardzo długa lista kodów, dzieląca branże i grupy branż na sekcje – sekcje zaczynają się od litery A a kończą na literze U. Wśród branż wchodzących w skład owych sekcji wchodzą między innymi: rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo, rybactwo; przetwórstwo przemysłowe; górnictwo i wydobywanie czy zaopatrywanie i wytwarzanie energii elektrycznej, gazu, pary wodnej, gorącej wody i powietrza do układów klimatyzacyjnych.