Rynek pracy bywa bezwzględny. Wiele osób chcących przedłużyć umowę z pracodawcą nie zdaje sobie sprawy, że wcale nie ma on takiego obowiązku w obliczu faktu, że termin umowy dobiega końca. To w interesie pracownika znajduje się ewentualne podjęcie rozmów o przedłużeniu zatrudnienia. Dobrze przygotowane podanie zwiększa prawdopodobieństwo powodzenia. W tym celu stosuje się podanie o przedłużenie umowy o pracę wzory którego prezentujemy w poniższym artykule.

Podanie zazwyczaj zaczyna się od banalnych elementów pisania pism, czyli: podania daty sporządzenie dokumentu, danych osobowych, dokładnie takich jak w CV. Ważne, by w lewym górnym rogu znalazły się Twoje najważniejsze dane: imię i nazwisko, posiadany przez Ciebie tytuł zawodowy, nr telefonu i adres e-mail. To w treści znajdować się będą postulaty. Przykładowa część merytoryczna może prezentować się w taki sposób:

Szanowny Panie/Szanowna Pani. W związku ze zbliżającym się końcem umowy, zwracam się z prośbą o przedłużenie umowy o pracę, która zawarta została w dniu (data rozpoczęcia obowiązywania umowy), a której termin ubiega (data). Interesuje mnie dalsza praca dla firmy. Wykonywałem obowiązki pracownicze na stanowisku (obejmowane dotychczas stanowisko) i wyrażam chęć kontynuowania współpracy. W okresie zatrudnienia rzetelnie spełniałem każde powierzone mi zadania, realizując każdy ich punkt. W trakcie pracy nie zostały nałożone na mnie żadne kary pracownicze. Swoje obowiązki realizowałem zgodnie z przyjętymi zasadami. Wraz z dniem (data), kończy się okres, na jaki została zawarta umowa. W związku z odpowiednimi kwalifikacjami chciałabym kontynuować zatrudnienie. Liczę na pozytywne rozpatrzenie mojego podania. Z wyrazem uznania (zwrot grzecznościowy), podpis.

Starając się o przedłużenie umowy musisz pamiętać, że każde podanie to dokument oficjalny, który musi być odpowiednio przygotowany, poprawnie sformatowany, zgodnie z wymogami stylu oficjalnego. Podanie ma przekonać pracodawcę do przedłużenia Twojej umowy o pracę. Dlatego niezwykle ważne jest, by zostało przygotowane na przyzwoitym poziomie.