Studiując kierunek o profilu francuskim, wiedza nasza powinna być różnoraka pod względem nauk humanistycznych. Składnia języka francuskiego jak i zjawiska składniowe są podstawą w ogarnięciu tego tematu. Dobra gramatyka opisowa języka francuskiego też jest potrzebną wiedzą, która pozwala na poznanie poprawnej pisowni. Są różne zajęcia na których studenci zapoznają się z tą ciekawą opcją tworzenia języka i są one coraz bardziej popularne na uczelniach w naszym kraju, często niesprawiedliwie ocenianego, właśnie przez francuskich obywateli.

 

W trakcie zajęć na podstawie udziału w dyskusjach dotyczących omawianych problemów, przygotowania zadanych ćwiczeń i analizy podanych zdań jest bardzo istotna sprawa. Nasi studenci ze swoją wiedzą, śmiało wkraczają na rynek zachodni, w tym także francuski, gdzie ich wiedza, znajomość danej branży jest mile widziana i w obecnych czasach dosłownie rozchwytywana na rynku pracy. Gramatyka to klucz do sukcesu właściwego posługiwania się tym językiem, który nie jest bardzo trudnym. Gdy naprawdę ktoś się przyłoży bardzo szybko można opanować wszystkie odmiany pisania.