Dobrze zorganizowane przedsiębiorstwo wie, jak ważny jest sprawnie funkcjonujący zespół pracowniczy. Są oni w stanie przeprowadzić przygotowania, rozplanować i wypełnić zadania, a także określić budżet i nawiązać kontakt z klientem, który skutkuje trafniejszym określeniem jego potrzeb i sprawniejszym zrealizowaniem projektu. Jednak stworzenie takiej grupy to trudne zadanie, które najczęściej powierza się zewnętrznym firmom. Służą do tego celu liczne środki, w tym organizacja imprez integracyjnych.

W trakcie ich trwania uczestnicy realizują zadania, które wymagają współpracy. Nie można ich wypełnić, jeżeli pracuje się indywidualnie. Jeżeli pomija się któregoś z uczestników, czego skutkuje to niewykonaniem zadania, nawet gdy zostały spełnione wszystkie postawione przez organizatorów warunki.

Celem takiej imprezy nie jest samo wygrywanie, a poznawanie osób, z którymi się pracuje, a także samych siebie. Obszarów, które są naszą specjalnością oraz takich, które sprawiają nam problemy. Takiego rzeczy, łatwiej nam się uzupełniać podczas wykonywania obowiązków w firmie. Jeżeli wiemy, że ktoś gorzej sobie radzi z planowaniem, a lepiej z realizowaniem, warto powierzyć mu więcej tych drugich zadań.