Rynek pracy obecnie pęka w szwach od specjalistów po studiach, którzy posiadają wiedzę, jednak brakuje im praktycznych umiejętności oraz doświadczenia na danym stanowisku. Dlatego też tak ważne jest zaimponowanie przyszłemu pracodawcy już na początkowym etapie rekrutacji. Można tego dokonać na kilka sposobów, a jednym z najprostszych jest przesłać dobre CV.

Powie ono wszystko to, czego spodziewa się dowiedzieć zatrudniający. Nie powinno się korzystać z gotowego szablonu, który jest uniwersalnym dokumentem. Kiedy przystępuje się do pisania własnego CV, najlepiej jest wzorować się na szablonie, ale dodać tylko informacje, które posłużą do szybkiej oceny kandydata pod względem jego przydatności na danym stanowisku.

W ten sposób pracodawca może wstępnie określić, czy dana osoba w ogóle nadaje się do zatrudniania na wnioskowanym miejscu, czy lepiej nawet nie podejmować z nią rozmowy i tracić czasu – swojego i kandydata. Dlatego też trzeba starannie dobrać informacje, jakie przekazuje się rekrutującemu. Powinny być celne, zwięzłe i przejrzyste. Najlepiej, gdyby mieściły się na jednej stronie i nie były napisane zbyt małym, wąskim drukiem.