Świadectwo pracy – wzór dokumentu

Niezależnie od rodzaju wykonywanej pracy, okresu zatrudnienia czy branży, w jakiej realizujemy się zawodowo, świadectwo pracy pozostaje bardzo istotnym dokumentem, na którym znajdują się informacje niezbędne dla naszych przyszłych pracodawców. Kiedy umowa z pracodawcą ulega rozwiązaniu (w wyniku zwolnienia pracownika lub na mocy porozumienia obu stron) czy wygaśnięciu (np. z powodu śmierci pracownika lub braku chęci przedłużenia dotychczasowej), zobowiązany jest on wystawić wystawić ten papier najpóźniej 7 dni po ustaniu stosunku pracy. Pracownik sam może też poprosić o wystawienie, kiedy podpisze nową umowę z tym samym pracodawcą. Nie każdy jednak ma świadomość tego, jakie dany powinny znaleźć się na świadectwie pracy,...

Czytaj więcej